1 Podaj Roznice Zapisu Obrazu Intensywno Ciowego I Indeksowanego

Tryb indeksowany

Tryb indeksowany to kanał o barwach z 256-stopniowej gamy. W trybie koloru indeksowanego mamy różne kolory na tym samym 8-bitowym kanale. Kolor indeksowany jest bardzo rzadko wykorzystywany w drukowanych dokumentach, lecz jest jednym z najbardziej popularnych trybów w internecie, na stronach WWW. Obrazy w kolorze indeksowanym tworzone są na podstawie plików RGB. Jeśli plik RGB zostanie przekonwertowany do trybu indeksowanego, 16,7 miliona potencjalnych kolorów na obrazie RGB musi zostać zamienionych na maksimum 256 kolorów modelu koloru indeksowanego. Niektóre barwy zmienią się bardzo, zwłaszcza we fragmentach zawierających płynne przejścia tonalne. Komputer będzie musiał symulować niektóre kolory przez mieszanie małych punktów dwóch innych kolorów w celu uzyskania najbliższego przybliżenia symulowanego koloru. Ten proces nosi nazwę ditheringu, czyli rozpraszania. Kolor indeksowany nie musi być trybem 8-bitowym - może charakteryzować się dowolną głębokością bitową z przedziału od 1 do 8. Używa się go głównie do zapisywania elementów graficznych charakteryzujących się obecnością dużych obszarów jednolitego koloru i przeznaczonych do użytku na stronach WWW.
(source: http://www.portaldtp.pl/content/view/108/200/)


Starsze i mniej wydajne komputery oraz pewne formaty plików są w stanie obsługiwać jedynie głębię koloru rzędu 8 bitów na piksel, bowiem 8 bitów nie może przechowywać informacji dla trzech kanałów.

Z tego powodu 8-bitowe środowiska korzystają z kolorów indeksowanych (indexed colors). W przypadku obrazów o indeksowanych kolorach, system lub plik graficzny zawiera tabelę lub paletę z maksymalnie 256 kolorami, gdzie 8 bitowa wartość każdego piksela określa jakiego koloru użyć. Kolory indeksowane pozwalają 8-bitowym wyświetlaczom i obrazom symulować tryb 'true color', podczas gdy paleta kolorów jest sama w sobie 24 bitowa. Obraz o kolorze indeksowanym zawiera paletę dla kolorów wykorzystywanych w pliku, natomiast 8 bitowy wyświetlacz korzysta z palety kolorów do jego wyświetlenia. Z reguły system indeksowanych kolorów oferuje oddzielne palety dla każdej aplikacji, co w przypadku przełączania się pomiędzy programami może wpływać na zmianę kolorów wyświetlanych na ekranie.
(source: http://www.idg.pl/porada/52434.html)

Tryb intensywnościowy (skala odcieni szarości; ang. gray scale)

Obrazki w skali szarości mogą zawierać do 256 szarych tonów. Każdy piksel obrazka w skali szarości zawiera 8 dwójkowych bitów danych opisujących poziom jasności. (8x2) do potęgi drugiej = 256 możliwości. Poszczególne odcienie mają numery od 0 (czerń) do 255 (biel) i zawierają udział procentowy farby.
(source: http://gorzow-wlkp.pl/photoshop/trybkolo.html#szarosc)


Sposób zapisu obrazów graficznych wykorzystujący wyłącznie odcienie szarości.
(source: http://helionica.pl/index.php/Skala_szarości)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License