1 Wyjaśnij Co To Jest Kwerenda I Podaj Ich Rodzaje

Kwerenda, inaczej zapytanie to czynność polegająca na zbieraniu lub poszukiwaniu informacji w bazach danych.
Kwerendy mogą mieć na celu wyłącznie pobranie danych, jak i usuwanie, dodawanie czy modyfikację danych.

KWERENDA MODYFIKUJĄCA
Pozwala na wprowadzenie zmian w wielu rekordach. Istnieją cztery rodzaje kwerend modyfikujących: usuwająca, aktualizująca, dołączająca i tworząca tabele.
KWERENDA USUWAJĄCA
Usuwa grupę rekordów z jednej lub kilku tabel. Użycie kwerendy usuwającej powoduje usunięcie całych rekordów, nie zaś wybranych pól w rekordach.
KWERENDA AKTUALIZUJĄCA
Dokonuje globalnych zmian w grupie rekordów w tabeli lub kilku tabelach. Za pomocą kwerend aktualizujących można zmienić dane w istniejacych tabelach.
KWERENDA DOŁĄCZAJĄCA
Dodaje grupę rekordów z tabeli lub tabel na końcu innej tabeli lub tabel. Kwerendy dołaczające są również przydatne w następujących sytuacjach:
  • dołączanie pól wybranych na podstawie kryteriów;
  • dołączanie rekordów w sytuacjach, gdy część pól jednej tabeli nie ma swoich odpowiedników w drugiej tabeli.
KWERENDA TWORZĄCA TABELĘ
Tworzy nowa tabelę z wszystkich lub części danych znajdujących się w jednej lub kilku tabelach. Kwerendy tworzące tabelę są przydatne w następujacych sytuacjach:
  • tworzenie tabel, które maja być eksportowane do innych baz danych programu Microsoft Access;
  • tworzenie raportów zawierających dane od określonego momentu;
  • tworzenie kopii zapisowej tabeli;
  • tworzenie tabeli archiwalnej, zawierającej nieaktualne rekordy;
  • poprawianie sprawności działania formularzy i raportów utworzonych na podstawie kwerend korzystających z danych z wielu tabel lub instrukcji SQL;
KWERENDA KRZYŻOWA
Wyświetla zliczone wartości z pola i porządkuje wartości w wiersze i kolumny. Łączy analizy zliczania oraz sumowania. Ma budowę zbliżoną do tabeli, gdyż składa się z wierszy i kolumn. Każdy wiersz to oddzielny rekord, a kolumna to pole w danym rekordzie. Niekiedy kwerenda powinna zawierać jedynie ograniczony zakres danych.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License