10 Omow Realizacje Przez System Operacyjny Operacji Wej Cia Wyj Cia

Operacje WE/WY użytkownika
􀂉Rozkazy WE/WY są uprzywilejowane –jak zatem użytkownik może wykonywać operacje WE/WY?
􀂾Wywołanie systemowe(systemcall)–metoda poprzez którą proces zamawiajakąś akcję systemu operacyjnego.
•Zwykle przyjmuje postać przejścia do określonej komórki w wektorze przerwań(poprzez rozkaz traplub rozkazsyscall).
•Sterowanie przechodzi przez wektor przerwań do procedury obsługi w systemie operacyjnym, a bit trybujest ustawiany na trybpracy monitora.
•Monitor–po sprawdzeniu, że parametry wywołania są poprawne i dozwolone –spełnia żądanie oraz zwraca sterowanie do rozkazu, który następuje bezpośrednio po wywołaniu systemowym.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License