10 Podaj Prosty Przyklad Tworzenia I Przegladania Tablic W Sql

Tworzenie tablicy

SKŁADNIA:

CREATE TABLE nazwa_tablicy (nazwa_kolumny typ_danych(długość_ciągu), nazwa_kolumny_2 typ_danych(długość_ciągu), …. );

PRZYKŁAD:

CREATE TABLE pracownicy (imie varchar(255), nazwisko varchar(255), pensja float, staz int);

Przy pomocy wyrażenia CREATE TABLE wprowadzamy nazwę tablicy oraz definiujemy jedną lub więcej kolumn. Nazwa kolumny musi być unikalna w danej tablicy. Dla każdej kolumny, której nazwa została wprowadzona, musi być podany typ danych. Podanie długości ciągu jest raczej wymagane dla typów char i varchar (znakowych/łańcuchowych).
Najpopularnijsze typy danych:

char - znakowy
varchar - zmiennej długości pole tekstowe
int - liczbowy (liczby całkowite)
float - liczbowy (liczby rzeczywiste)
date - data

Przegladanie tablicy

SKŁADNIA 1:

SELECT * FROM nazwa_tablicy;

PRZYKŁAD:

SELECT * FROM pracownicy;

Zapytanie zwroci wszystkie dane z tablicy.

SKŁADNIA 2:

SELECT * FROM nazwa_tablicy WHERE jakiś_warunek ORDER BY nazwa_kolumny DESC;

PRZYKŁAD:

SELECT * FROM pracownicy WHERE pensja > 2000 ORDER BY staz DESC;

Zapytanie zwróci wszystkie dane, wszystkich pracowników, których wysokość pensji jest wyższa niż 2000. Dodatkowo dodano sortowanie (ORDER BY) względem tabeli staz, malejąco (DESC). SQL przez domniemanie porządkuje w kolejności rosnącej, słowo DESC zmienia ten porządek. Można również ograniczyć ilość wyświetlanych danych dodając po słowie DESC słowo LIMIT i liczbe rekordów mających się wyświetlić.

PRZYKŁAD

SELECT * FROM pracownicy WHERE pensja > 2000 ORDER BY staz DESC LIMIT 5;

Zapytanie zwróci tylko 5 pierwszych rekordów (w tym przypadku dane 5 pracowników z najwyższymi dochodami).

Wyszukiwanie można jeszcze zawęzić do konkretnych, interesujących nas danych, np:

SELECT imie, nazwisko FROM pracownicy WHERE pensja > 2000 ORDER BY nazwisko;

Zapytanie zwróci tylko imiona i nazwiska pracowników zarabiających wiecej niż 2000 i posortuje względem kolumny nazwisko.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License