10 Wyjaśnij Mechanizm Działania Algorytmu Bufora Głębokości (Z Bufora)
Z-buffer.jpg

Bufor Z (bufor głębokości) - wykorzystywany w systemach wyświetlających obrazy trójwymiarowe, przechowuje współrzędną Z (głębokość, odległość od obserwatora)
dla każdego piksela obrazu. Stawianie pojedynczego piksela przebiega według algorytmu: jeśli współrzędna Z danego piksela jest mniejsza od współrzędnej Z zapisanej w buforze (piksel znajduje się bliżej obserwatora) można postawić piksel i uaktualnić wpis w buforze.

Zalety metody:
łatwa do realizacji sprzętowej, obecnie powszechnie stosowana przez producentów kart graficznych;
obiekty trójwymiarowe mogą być rasteryzowane w dowolnej kolejności.

Wady:
dodatkowa pamięć;
liczba bitów przeznaczona na zapisanie współrzędnej Z determinuje dokładność;
algorytmy rasteryzujące muszą dodatkowo wyznaczać współrzędną Z;
zawsze muszą zostać przejrzane wszystkie piksele, które dany obiekt pokrywa na obrazie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License