2 Co To Jest System Operacyjny I Jakie Sa Jego Rodzaje

System operacyjny (ang. skrót OS Operating System) - oprogramowanie, które zarządza sprzętem oraz aplikacjami komputera. Podstawą wszystkich systemów operacyjnych jest wykonywanie podstawowych zadań takich jak: kontrolowanie i przypisywanie pamięci, przydział czasu procesora, obsługa urządzeń, ustalanie połączeń sieciowych oraz zarządzanie plikami. Wiele systemów operacyjnych posiada środowiska graficzne ułatwiające ich obsługę.

Istnieją dwa sposoby podziału systemów operacyjnych:

1.) pod względem sposobu komunikacji z użytkownikiem
2.) pod względem architektury

W zależności od sposobu komunikacji z użytkownikiem wyróżniamy:

· systemy tekstowe- komunikujące się za pomocą wydawanych z linii poleceń komend (CP/MU, DOS)

· systemy graficzne- komunikujące się za pomocą graficznych okienek i symboli (ikon); obsługa komputera polega na manipulowaniu za pomocą kursora myszy lub klawiszami, symbolami, które odpowiadają określonym zadaniom

Z kolei pod względem architektury systemy operacyjne dzielimy na:

· monolityczne - o najprostszej strukturze i jednozadaniowe, czyli gdy system może jednocześnie wykonywać tylko jedno zadanie

· warstwowe - o hierarchicznej strukturze poleceń systemowych, system może już wykonywać w tym samym czasie kilka poleceń

· klient- serwer - o bardzo rozbudowanej strukturze, gdzie serwery pełnią nadzór nad podrzędnymi systemami zainstalowanymi w poszczególnych komputerach sieci;

„Klienci” komunikują się z serwerami poprzez jądro systemu, a każdy serwer pracuje we własnej, wydzielonej i chronionej przestrzeni adresowej pamięci operacyjnej, odizolowany od innych procesów;

Systemy typu klient/ serwer rozporządzają i wykonują zadania na trzy sposoby:

- wszystkie aplikacje wykonywane są przez serwer a wyniki wyświetlane na ekranie „klienta”

- serwer dostarcza danych dla aplikacji uruchamianych na komputerze „klienta”

- wszystkie komputery współpracują ze sobą jak równy z równym, korzystając wzajemnie ze swoich zasobów

Od architektury systemu operacyjnego zależą takie niebagatelne cechy użytkowe systemu, jak efektywność i stabilność działania.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License