2 Wyja Nij Mechanizm Realizacji Splotu Na Obrazie Rastrowym
image

Obraz rastrowy to jest inna nazwa zwykłej bitmapy.

Splot to obliczanie nowej wartości jasności piksela na podstawie sąsiadujących pikseli.
Każdy z sąsiadów wnosi do nowej wartoœci swój udział pomnożony przez określoną wagę. Wagi są zapisane w postaci odpowiedniej tabelki - maski splotu. sąsiedztwo piksela opisuje maska - tu ma podane współrzędne:

(-1,-1) ( 0,-1) ( 1,-1)
(-1, 0) ( 0, 0) ( 1, 0)
(-1, 1) ( 0, 1) ( 1, 1)

maskę pozycjonuje się tak, aby element (0,0) znalazł się nad przetwarzanym pixelem dla tego ustawienia następnie pobiera się wartości pokrywanych przez maskę pikseli i mnoży przez wagi, a następnie wyniki się sumuje, maska może wyglądać tak:
1 1 1
1 4 1
1 1 1

12
potem dzieli przez współczynnik normalizujący, który redukuje wartość piksela tutaj na przykład można przyjąć sumę wag maski czyli 12 dla obrazka o pixelach
a b c
d e f
g h i
nowa wartoœæ pixela "e" bêdzie wynosiæ
e' = (a*1 + b*1 + c*1 + d*1 + e*4 + f*1 + g*1 + h*1 + i*1 ) / 12

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License