3 Podaj Przykladowe Maski Filtrow Krawedziowych I Naroznikowych

Filtry górnoprzepustowe: wydobywają z obrazu fragmenty, gdzie zachodzi szybka zmiana jasności a więc kontury i krawędzie obiektów.
• gradient Robertsa

W=

0 0 0
-1 0 0
0 1 0

Cechy filtru: eksponowanie krawędzi obiektów.

• pozioma maska Prewitta

W=

-1 -1 -1
0 0 0
1 1 1

Cechy filtru: eksponowanie poziomych linii. Maska „obrócona" o 90 ‘ eksponuje linie pionowe.

• maska Sobela

W=

-1 -2 -1
0 0 0
1 2 1

Cechy filtru: wzmocnienie wpływu najbliższego otoczenia piksela, możliwość obrotu maski w różnych kierunkach (o 90’ i 45’) pozwala na eksponowanie linii o różnych orientacjach.

maska wykrywająca narożniki

W=

1 1 1
-1 -2 1
-1 -1 1

Cechy filtru: możliwość obrotu maski, wykrywanie narożników.

• laplasjany

W=

0 -1 0
-1 4 -1
0 -1 0

lub
W=

-1 -1 -1
-1 8 -1
-1 -1 -1

lub

W=

1 -2 1
-2 4 -2
1 -2 1

Cechy: podkreślanie krawędzi i konturów obiektów niezależnie od tego, pod jakim kątem one przebiegają.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License