4 Podaj Opis Dzialania Wybranego Algorytmu Szkieletyzacji Obrazow Binarnych

Szkieletyzacja jest operacją pozwalająca wyodrębnić osiowe punkty (szkielety) figur w analizowanym obrazie.

Definicja
Szkielet figury jest zbiorem wszystkich punktów, które są równoodległe od co najmniej dwóch punktów należących do brzegu figury.
Szkielet figury jest znacznie mniejszy od samej figury, ale w pełni odzwierciedla jej podstawowe topologiczne własności.

Analiza szkielet. figur umożliwia przeprowadzenie następujących analiz obrazu:
• klasyfikacja cząstek na podstawie ich kształtu
• określanie orientacji podłużnych obiektów
• rozdzielenie ”posklejanych obiektów”
• wyznaczenie linii środkowej szerszych linii
• symulacja procesów rozrostu cząstek oraz tworzenia struktury ziarnistej

Przykład pod tym linkiem: http://test.i2i.pl/piotrek/pliki_do_obrony/szkieletyzacja.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License