4 Przedstaw I Omow Warstwowa Strukture Bazy Danych

Ponieważ dane detaliczne każdej tranzakcji (faktury/paragony) zawierają dużo informacji ich przeszukiwanie trwa bardzo długo. Odbiorców informacji często zadowalają dane na poziomie sumarycznych wartości - tygodniowych, dziennych lub cogodzinnych. Generowane są więc agregaty (podsumowania) które odpowiadają na najczęściej zadawane przez użytkowników hurtowni danych pytania.
Agregaty generowane są kilkuwarstwowo: najpierw generowane są proste podsumowania które potem poddawane są dalszej agregacji.
Przykładowo: dane detaliczne to pozycje ze skanerów kasowych supermarketu. Można je więc pogrupować według produktów i dni (zsumowanie sprzedaży poszczególnych produktów w ciągu określonych dni) a dalej według miesięcy lub tygodni albo według grup produktów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License