6 Wyjaśnij Co To Sa I Do Czego Sluza Wyzwalacze (Triggery)

Wyzwalacz, trigger – procedura wykonywana na serwerze bazodanowym (najczęściej relacyjna baza danych) w określonym momencie, na przykład dopisania nowego rekordu do tabeli, edycji rekordu w tabeli, skasowanie rekordu z tabeli.

Zastosowanie:
do sprawdzania integralności bazy danych,
do wykonywania czynności porządkowych w bazie danych

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License