8 Co To Jest Pamiec Wirtualna Stronicowanie Na Zadanie Oraz Szamotanie
Co to jest pamięć wirtualna
mechanizm umożliwia przydzielenie procesom więcej pamięci niż rzeczywista ilość pamięci fizycznej zainstalowanej w komputerze poprzez przeniesienie danych z ostatnio nie używanej pamięci do pamięci masowej (np. twardego dysku), w sytuacji gdy procesor odwołuje się do danych z pamięci przeniesionej na dysk przesuwa się te dane do pamięci w wolne miejsce, a gdy brak wolnej pamięci zwalnia się ją przez wyżej opisane przerzucenie jej na dysk.
stronicowanie na żądanie
Strona jest sprowadzana do pamięci dopiero wtedy, gdy jest potrzebna: mniej wejścia-wyjścia, mniejsze zapotrzebowanie na pamięć, więcej użytkowników
oraz szamotanie?
Szamotanie: sytuacja, w której proces jest zajęty głównie wymianą stron (przesyłaniem między dyskiem a pamięcią operacyjną).Szamotanie powoduje wyraźne zaburzenia wydajności systemu.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License