8 Podaj I Opisz Dwa Wybrane Przeksztalcenia W Grafice 3d
500px-GKIW_M4_Slajd18_v4.png

znaczy - do wszystkich wymiarów jest dodawana jakaś liczba. i tak przesuwamy, zmieniając tylko liczby które dodajemy.


500px-GKIW_M4_Slajd24.png

współrzędne mnożymy o jakąś liczbę. albo jedną współrzędną, wtedy skalujemy tylko po tej jednej osi


http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=GKIW_Modu%C5%82_4_-_Przekszta%C5%82cenia_geometryczne

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License