Cisek

1.Co to jest imperatywny język programowania?

Język, w którym proces wykoniania opisany jest jako sekwencja instrukcji zmieniających stan programu.

2.Wyjaśnij pojęcie zmiennej

Zmienna, to ciąg znaków połączony z wartością przechowywaną w pamięci.

is a keyword or phrase (identifier) that is linked to a value stored in the system's memory or an expression that can be evaluated. For instance, a variable might be called 'total_count' and contain a number.

6.Co to są jednostki leksykalne w języku?

Jednostka leksykalna (leksem w języku programowania), to zdefiniowany w składni określonego języka programowania zestaw znaków wybrany z alfabetu określonego systemu, reprezentujący pojedynczy element słownika.
słowa kluczowe
identyfikatory
etykiety
literały
operatory
separatory
komentarze
symbole specjalne

7.Co to jest składnia? Przykład.

9.Na czym polega metoda Hoare-Floyda?

Celem metody jest podanie zbioru logicznych reguł w celu udowodnienia poprawności programu
tryptyk Hoarego, {P} C {Q}, gdzie P to prewarunek, Q to postwarunek a C to program.
{x+1=43} y:=x+1 {y=42}
Jeśli obliczenie programu C rozpocznie się w stanie spełniającym P i zakończy się, to stan końcowy tego obiczenia spełnia Q.

10.Co oznacza pojęcie poprawność częściowa programu?

11.Co oznacza pojęcie poprawność całkowita programu?

12.Co to jest niezmiennik pętli?

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License