1. Różnice pomiędzy programowaniem. : równoległym, współbieżnym, rozproszonym.

• Przetwarzanie równoległe – jednoczesne wykonywanie wielu obliczeń w trakcie rozwiązywania jednego problemu. Oznacza wykonywanie kilku zadań w tym samym czasie przez odpowiednią liczbę procesów odpowiadającej ilości zadań.
• Przetwarzanie współbieżne – jeden proces rozpoczyna się przed zakończeniem drugiego, oznacza wykonywanie kilku zadań przez procesor w tym samym czasie poprzez przeplatanie wątków (fragmentów zadań).
• Przetwarzanie rozproszone – informacja jest obrabiana jednocześnie przez wiele komputerów (procesorów), rozmieszczonych terytorialnie i połączonych ze sobą w sieć. Wykonują one osobno poszczególne etapy zadania i odsyłają wyniki do jednego wspólnego centrum nadzoru.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License