10. Definicja systemu wieloprocesorowego.

System komputerowy w którym do dyspozycji jest więcej niż jeden procesor.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License