12. Stany wątków w JAVA.

New – utworzony jako obiekt klasy Thread (lub jej podklasy), ale jeszcze nie wystartował. Nie alokuje zasobów.
Runnable – stan wątku po wykonaniu metody start() (niejawnie run()). Może być wykonany, gdy uzyska dostęp do procesora.
Dead – po wyjściu z metody run() lub po wykonaniu metody stop().
Blocked – potencjalnie może być wykonany, ale z jakiegoś powodu (np. brak dostępu do urządzenia wejścia/wyjścia) został wstrzymany. Dopóki wątek ponownie nie wejdzie w stan Runnable nie może wykonać żadnej operacji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License