13. Tworzenie wątków poprzez dziedziczenie wątków z klasy Thread (metoda run() - postać).

Dostęp do wszystkich metod kontrolujących wątek zdefiniowanych w klasie Thread. W klasie, która jest wątkiem oprócz konstruktora musi wystąpić metoda run().
W run() zdefiniowane są wszystkie działania wykonywane przez wątek.

public class Watek extends Thread{public Watek(String str, int numer){…}
public void run() // gł. metoda wątku
{…} }
Deklaracja:
Class Wielowatkowy{
Public static void main(String [a] args) throws Exception
Watek w=new Watek(„1”, 1);
w.start; }

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License