16. Metody w JAVA.

isAlive – zwraca wartość logiczną czy wątek jest Runnable.
yield – wstrzymanie wątku i przekazanie kontekstu do następnego wątku.
sleep(int) – uśpienie wątku na podany czas (ms).
join – umożliwia jednemu wątkowi „dołączenie” do końca innego wątku, Następny wątek nie zacznie działać, dopóki poprzedni wątek nie przejdzie do stanu „dead”.
wait – odblokowanie obiektu przez bieżący wątek i oczekiwanie na powiadomienie metodą notify.
notify – powiadomienie pierwszego wątku, który w tym samym obiekcie wywołał wait o możliwości wznowienia działania.
notifyAll – powiadomienie wszystkich wątków, które w tym samym obiekcie wywołały wait – wznowiony zostanie wątek o najwyższym priorytecie.
Suspend – wstrzymanie wątku z możliwością wznowienia.
Resume – wznowienie wątku po wstrzymaniu metodą suspend.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License