19. Gniazda – pojęcie gniazda w JAVA

Komunikacja klient-serwer - może być realizowana przy pomocy gniazd, które używa się do tworzenia dwukierunkowych, bezpośrednich połączeń między komputerami węzłowymi.
Gniazdko (socket) – służy jako kanał komunikacji, przy pomocy którego można zapisywać i odczytywać dane. Podstawowe operacje wykonywane na gniazdach: inicjowanie, akceptacja i zamknięcie połączenia, wysyłanie i odbiór danych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License