22. RMI – ogólnie.

Remote Method Invocation – pozwala na wywołanie metod obiektów, które mogą znajdować się w innych JVM a nawet na innych komputerach. Klient ściąga z RMI Registry tzw. Stub danego obiektu umożliwiający komunikację z obiektem zdalnym tak, jakby chodziło o obiekt lokalny. RMI Reg nie pośredniczy w komunikacji. Parametry metod są serializowane.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License