24. Wyjaśnij pojęcie – STUB i SKELETON. Jak powstają i jaką pełnią role (funkcje pośrednie).

Stub – implementuje interfejs obiektu zdalnego dzięki czemu posiada pełny opis metody tego obiektu . Stanowi namiastkę obiektu zdalnego po stronie lokalnej. Do niego odnoszone są zdalne wywołania metod przez klienta przekazuje wywołania do warstwy zdalnych referencji.

Skleleton – jest odpowiednikiem Stub po stornie serwera. Warstwa ta odpowiada za przypisanie do wywołanych przez Stub ich implementacji realizowanych w oprogramowaniu Serwera. Nazwy są przejęte z technologii RPC. Warstwy pośredniczą i sterują procesem wykonywania zdalnych procedur Fizyczna realizacja oprogramowania Stub i Skeleton powstaje w wyniku generacji dla nich kodu pośredniego Javy na podstawie klasy obiektu zdalnego. Kompilacja przeprowadzana jest przez specjalny kompilator RMI rmic.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License