25. CORBA

Common Object Request Broker Architecture – technologia zapewniające komunikację pomiędzy obiektami w systemie heterogenicznym. W przeciwieństwie do RMI pozwala na komunikację np. JAVA – C++.

Włąściwości:
• podejście obiektowe
• otwartość – pełna specyfikacja standardu
• niezależność od platformy sprzętowej i systemowej, języka programowania
• przeźroczystość dostępu – dostęp do lokalnych i zdalnych obiektów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License