26. ORB.

Object Request Broker – jego zadaniem jest dostarczanie zleceń do obiektów a następnie zwrot odpowiedzi do klientów. Zapewnia przeźroczystą komunikację klient – serwer poprzez ukrywanie:
• Lokalizacji obiektu
• Implementacji obiektu
• Stanu działania obiektu
• Mechanizmu komunikowania się obiektu


CORBA
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License