27. Adapter obiektu (BOA, POA).

Odpowiada za interpretację obiektów dostarczonych przez ORB oraz za czynności zachodzące na serwerze. Rejestruje obiekt, generuje i implementuje referencję do obiektu, aktywuje i deaktywuje obiekty, wywołuje metody obiektów, powołuje instancje.
BOA (Basic Object Adapter) – główny adapter. Dzięki niemu klient ma wrażenie, że każdy obiekt do którego chce się odwołać jest zawsze dostępny. Każdy ORB musi udostępniać BOA.
POA (Portable Object Adapter) – nowsza wersja BOA. Ma większe możliwości, np. zdalna aktywacja obiektu, istnienie wielu instancji na serwerze, tworzenie obiektów ulotnych/stałych. POA zawiera rootPOA – zarządza innymi obiektami POA. Każdy POA ma POAManager – obiekt zarządzający.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License