35. Koło ratunkowe

Język Java posiada wbudowaną obsługę wątków. Dostarcza mechanizmów synchronizacji wątków oraz pozwala na łatwe posługiwanie się nimi. Wątki warto stosować w aplikacjach a nie w systemach (komunikują się za pomocą pamięci wspólnej). Przełączaniem poszczególnych wątków zajmuje się JVM i na różnych platformach może się to odbywać inaczej. Deklaracja wątku w Java odbywa się za pomocą klasy Thread lub poprzez implementację interfejsu Runnable.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License