30. Tworzenie wątku poprzez dziedziczenie z klasy Thread

Dostęp do wszystkich metod kontrolujących wątek zdefiniowanych w klasie Thread
W klasie, która jest wątkiem oprócz konstruktora musi wystąpić metoda run()
W run() zdefiniowane są wszystkie działania wykonywane przez wątek
public class Watek extends Thread{
public Watek(String str, int numer){…}
public void run() // gł. metoda wątku
{…} }

Deklaracja:
Class Wielowatkowy{
Public static void main(String [a] args) throws Exception
Watek w=new Watek(„1”, 1);

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License