33. Język IDL

Podstawowe narzędzie do opisywania i definiowania interfejsów. Zapewnia, że zarówno w projekcie klienta jak i serwera zastosowano ten sam interfejs. Specyfikacja interfejsu obejmuje: identyfikator i nazwę interfejsu oraz definicje dostępnych w nim metod. Wykorzystywany jest w technologii COM (DCOM) i CORBA. Jest używany do określania przezroczystej def wywołań RPC przez protokoły transportowe sieci i generowania odpowiedniego zdalnego kodu. Składnia IDL jest podobna do C++ z kilkoma dodatkami.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License