34. DCOM

Rozszerzona wersja technologii COM pracująca w środowisku sieciowym. Umożliwia autoryzowanym klientom połączenie i korzystanie z wybranych usług dostępnych na serwerze. W modelu DCOM klient COM łączy się z zastępczym komponentem, a żądanie wywołania metody (LRPC, RPC) zostaje przekazane do prawdziwego obiektu i od niego wraca wynik działania. Cała operacja połączenia dla aplikacji klienta jest niewidoczna.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License