4. Przyspieszenie i efektywność obliczeń (wzór na przyspieszenie i efektywność – wykres przyspieszenia i efektywności od ilości

Efektywność określa:
• Przyspieszenie: S=T(1)/T(P) – stosunek obliczeń na jednym komputerze dla najlepszego algorytmu sekwencyjnego do obliczeń P procesorów
• Czynniki ograniczające przyspieszenie: koszty podziału na równoległe zadania i koszty konsolidacji wyników oraz czas odstępu do oddzielnych danych, opóźnienie w związku z współdzieleniem danych i koszty synchronizacji.
• Efektywność: E=(S/P)*100% (P – liczba procesorów, E<=1) –wskaźnik określający jaką część max. możliwej wartości stanowi bieżące przyspieszenie oraz jaka część procesorów pracuje efektywnie.

wydajnosc_wykres
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License