5. Prawo Amdahla – jaki jest praktyczny wniosek z prawa, co określa?

Jeżeli część programu zajmująca t×100% czasu zostanie przyśpieszona n-krotnie to cały proces przyśpieszy tylko 1/((1-t)+t/n) razy. Prawo to określa górną granicę przyspieszenia.

Wniosek: fragmenty programu które nie mogą być zrównoleglone ograniczają możliwe do osiągnięcia przyśpieszenie procesu.

Przyspieszenie
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License