6. Różnice pomiędzy wątkiem a procesem – definicja wątku i procesu.

Proces – egzemplarz programu. Posiada własne zasoby (przestrzeń adresową, listę plików, przydzielone urządzenia). Każdy proces posiada rodzica.
Wątek (proces lekki) – podstawowa jednostka wykorzystania CPU. Wykonuje się w obrębie jednego procesu. Wątki współdzielą przestrzeń adresową.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License