7. Czynniki ograniczające przyspieszenie i efektywność obliczeń równoległych – układ „farmer - worker”.

• Koszt podziału na równoległe zadania.
• Czas dostępu do oddalonych danych.
• Opóźnienie wynikające z współubiegania się o dostęp do danych.
• Koszt synchronizacji.
• Koszt obliczeń powtarzanych w celu zmniejszenia komunikacji.


Farmer – worker – schemat implementacji współbieżnych obliczeń rozproszonych dla zadań podzielnych. Składa się z klienta, farmera oraz workera.
Klient – składa zamówienia na konkretne działania.
Farmer – ustala obiekt, zadanie, parametry (N).
Ustala liczbę workerów, dzieli zadanie (na N).
Tworzy WorkerThread dla każdego podzadania uruchamia każdy w osobnym wątku.
Czeka na zakończenie zadania i wynik obliczeń. Ustala wynik końcowy i zwraca wynik do klienta.
Worker - dla otrzymanych danych i parametrów wywołaj metodę compute i zwróć wynik.

FW
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License