8. Klasyfikacja Flynna

SISD – komputery sekwencyjne – przetwarzanie potokowe.
SIMD – komputery wektorowe. Implementacja MMX, SSE(1…5).
MISD – systemy wykorzystujące redundancję do minimalizacji błędów.
MIMD – procesory mogą prowadzić różne, niezależne siebie obliczenia. Komputer posiada wiele procesorów, pamięć dzielona lub rozproszona. Do niedawna technologia stosowana jedynie w superkomputerach, ostatnio standard w PC.

flynn
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License