9. SMP

SMP (Symmetric Multiprocessing) – architektura komputerowa, która pozwala na znaczne zwiększenie mocy obliczeniowej systemu komputerowego poprzez wykorzystanie 2 lub więcej procesorów do jednoczesnego wykonywania zadań. W architekturze SMP każdy procesor może zostać przypisany do wykonywania każdego zadania, tak aby wyrównać obciążenie ("obowiązki" są dzielone "po równo"). W architekturze SMP procesory te współdzielą zasoby pamięci oraz wejścia/wyjścia przy pomocy magistrali. Aby uprościć dzielenie procesu między procesory pożądane jest, aby program wspierał wielkowątkowość.

MPI (Message Passing Interface) – standard komunikacji między procesorami w systemach równoległych. Komunikacja odbywa się przez sieć lokalną (Eth 10/20 Gbit). Każdy proces wykonuje się we własnej przestrzeni adresowej. Główna zalet – efektywna komunikacja bez obciążania procesora kopiowaniem pamięci.

Statyczne Dynamiczne
Liniowa, pierścień Przełącznica krzyżowa – sieć bez blokad, połączenie dowolnego procesora z dowolny modułem pamięci nie blokuje innych procesorów. Nieekonomiczna dla dużej ilości procesorów.
Siatka (mesh), drzewo, gwiazda
Hipersześcian (n-wymiarowy)
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License