Kwolek

1. Różnice pomiędzy programowaniem. : równoległym, współbieżnym, rozproszonym
2. Różnice pomiędzy programowaniem równoległym i rozproszonym (tabelka porównująca)
3. Kiedy stos się obliczenia równoległe, kiedy rozproszone.
4. Przyspieszenie i efektywność obliczeń ( wzór na przyspieszenie i efektywność – wykres przyspieszenia i efektywności od ilości procesorów)
5. Prawo Amdahla – jaki jest praktyczny wniosek z prawa, co określa?
6. Różnice pomiędzy wątkiem a procesem – definicja wątku i procesu
7. Czynniki ograniczające przyspieszenie i efektywność obliczeń równoległych – układ „farmer-Worker”
8. Klasyfikacja Flynna
9. Podstawowe architektury SMP
10. Definicja systemu wieloprocesorowego


11. Diagram stanu w JAVA
12. Stany wątków w JAVA (new, run, dead, blocked)
13. Tworzenie wątków poprzez dziedziczenie wątków z klasy Thread (metoda run() - postać)
14. Tworzenie wątków poprzez implementacje Runnable (różnice z Thread, kiedy nie można zastosować? Postać instrukcji run() )
15. Synchronizacja wątków ( pojęcie monitora)
16. Metody w JAVA
17. Blokada i zakleszczenie – kiedy następuje?
18. Producent-konsument – „Cubby Hole”
19. Gniazda – pojęcie gniazda w JAVA
20. Komunikacja poprzez gniazda – jak nawiązywania sesja instrukcje serwera i klienta
21. RPC – schemat działania? Narysować.
22. RMI – co to jest ?
23. Serializacja obiektów


24. Wyjaśnij pojęcie - STUB i SKELETON, jak powstają i jaką pełnią role (funkcje pośrednie)?
25. CORBA – co to jest wyjaśnić.
26. ORB – co to jest?
27. Adapter obiektu (POA, BOA)
28. Schemat architektury – CORBA


29. Wątki w Java.
30. Tworzenie wątku poprzez dziedziczenie z klasy Thread
31. Referencje do obiektu.
32. Przekazywanie danych
33. Język IDL
34. DCOM – zasada i schemat działania35. Koło ratunkowe

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License