Klucz główny i klucz obcy

Klucz główny i klucz obcy mogą być dwiema kolumnami w tej samej tabeli.
Klucz główny najczęściej jest liczbą porządkową.
Załóżmy że mamy 3 kolumnową tabelę studenci

nr_indeksu nazwisko id_kierunku

Nr_indeksu jest kluczem głównym, id_kierunku kluczem obcym.
Drugą tabelą będzie kierunki, składa się z 2 pól:

id_kierunku nazwa

Id_kierunku jest kluczem głównym.
Przykładowy wygląd tabeli kierunki

1 informatka
2 turystyka

Jeśli więc przykładowy rekord w tabeli studenci brzmi:

1 Buc 2

Oznacza to ze Buc studiuje na kierunku 2 (turystyka), w tabeli studenci kolumna id_kierunku ta jest kluczem obcym, w tabeli kierunki jest kluczem główym.
Między tabelami studenci i kierunki utworzona jest relacja (a dokładniej między kolumnami id_kierunku.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License