1.Omów metody reprezentacji statycznych obrazów kolorowych (RGB, HSI, YCrCb, YUV).
- RGB – (Red Green Blue) –
ukierunkowany jest na sprzęt tworzący barwę w wyniku emisji światła (monitory, skanery, cyfrowe aparaty fotograficzne). RGB do wydruku się nie nadaje. W modelu tym każdą dowolnie wybraną barwę można otrzymać za pomocą trzech liniowo niezależnych barw, czerwonej, zielonej i niebieskiej. O jakości obrazu decyduje tutaj czerń. (np.: im bardziej czarny kineskop tym lepsza jakość). Jasność ma wpływ na generowanie kolorów. Model ten wymaga zużycia 3 bajtów (czasami zużywa się 4 bajty, 1 przeznaczony jest na przeźroczystość) co daje nam 16,7 mln kolorów (true color).
- HLS i HSI – H (Hue: odcień), L (Lightness: światło białe), S (saturation:nasycenie), I (Intensity: intensywność).
W modelach tych zakłada się, że składowe modelu są ortogonalne, niezależne od siebie, poza wyjątkiem określoności Hue dla przypadku S=0. Na takie składowe należy patrzeć jak na gałki regulacyjne. Każda ze składowych ma się zmieniać od min do max.
- YUV – Y (luminancja: sygnał jasnośći), UV (chrominancja: kolor).
Poziom jasności można zdefiniować na podstawie sygnału RGB. Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B; U = 0,493 (B-Y); V = 0,877 (R-Y). Z tych trzech wzorów możemy wygenerować kolor z systemu RGB. O poziomie jasności decyduje głównie zieleń (60%). Wysoki poziom zieleni daje nam naturalną biel. Czerwony lub niebieski daje nam biel ciepłą lub zimną. Im więcej zastosujemy zieleni tym obraz jest bardziej naturalny.

YCbCr or Y'CbCr is a family of color spaces used in video and digital photography systems. Y' is the luma component and Cb and Cr are the blue and red chroma components. The prime on the Y is to distinguish the luma from luminance. Y'CbCr is often confused with the YUV color space, and typically the terms YCbCr and YUV are used interchangeably, leading to some confusion; when referring to signals in video or digital form, the term "YUV" probably really means "Y'CbCr" more often than not. YCbCr is sometimes abbreviated to YCC. When used for analog component video, Y'CbCr is often called YPbPr, although the term Y'CbCr is commonly used for both systems, with or without the prime.

Y'CbCr is not an absolute color space. It is a way of encoding RGB information, and the actual color displayed depends on the actual RGB colorants used to display the signal. Therefore a value expressed as Y'CbCr is only predictable if standard RGB colorants are used, or if an ICC profile is attached or implied which is used to translate value for the colorants in use.

potrzebne tłumaczenie!

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License