3.Wyjaśnij pojęcia kompresji stratnej i bezstratnej.
Kompresja bezstratna
(ang. lossless compression) to ogólna nazwa metod upakowania informacji do postaci zawierającej zmniejszoną liczbę bitów, pod warunkiem, że metoda ta gwarantuje, że informację można z tej postaci odtworzyć do identycznej postaci pierwotnej.
Kompresja stratna
to metody zmniejszania ilości bitów potrzebnych do wyrażenia danej informacji, które nie dają gwarancji, że odtworzona informacja będzie identyczna z oryginałem. Kompresja stratna jest możliwa ze względu na sposób działania ludzkich zmysłów, tj. wyższą wartość pewnych części danych nad innymi. Algorytmy kompresji stratnej odrzucają najmniej istotne dane o dźwięku/obrazie, pozostawiając dane o wyższej wartości dla rozpoznawania tej informacji przez zmysły. Ilość odrzucanych danych jest zazwyczaj określana przez stopień kompresji.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License