Kwantyzacja, dekompresja, kodowanie predykcyjne, transformacyjne

Kwantyzacja – (drugi po próbkowaniu) etap procesu przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy.

Sygnał analogowy (np. napięcie, prąd) może przyjmować dowolne wartości, systemy cyfrowe natomiast są w stanie przetwarzać tylko sygnały reprezentowane słowami o skończonej liczbie bitów. Taka reprezentacja wymaga ograniczenia zbioru wartości sygnału. Wartości te nazywane są poziomami reprezentacji, natomiast sama kwantyzacja to proces polegający na przypisaniu wartości analogowych do najbliższych poziomów reprezentacji, co wiąże się z nieuniknioną i nieodwracalną utratą informacji.

Każdemu poziomowi reprezentacji przypisywana jest w procesie kodowania określona liczba.
300px-Quantized.signal.svg.png

Rozróżnia się dwa rodzaje kwantyzacji:
skalarna, w której kwantowane są niezależnie pojedyncze wartości;
wektorowa, w której kwantowanych jest jednocześnie kilka wartości (co najmniej dwie).

Kwantyzacja skalarna może być:
równomierna (ang. uniform),
nierównomierna (ang. nonuniform).

Dekompresja - proces odtworzenia oryginalnych danych na podstawie ich postaci skompresowanej, przy użyciu odpowiedniego do algorytmu kompresji algorytmu dekompresji. Proces dekompresji jest działaniem przeciwnym do działania kompresji.

Kodowanie predykcyjne jest kodowaniem wewnątrzobrazowym, polegającym na przewidywaniu wartości kolejnego punktu na podstawie punktów sąsiednich.

Kodowanie transformacyjne
• Transformacja Karhunena-Loewe - optymalna w
sensie kryterium informacyjnego, zło6ona
obliczniowo (brak szybkiej transformaty)
• Transformacja kosinusowa (DTK) - rozsadny
kompromis pomiedzy uzyskiwanym stopniem
kompresji a złozonoscia obliczeniowa (istnieje FCT)
• Transformacja falkowa - bardzo wysoki stopien
kompresji, stosowana m.in. w standardach
MPEG 2000, JPEG 2000

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License