6.Wymień i omów najważniejsze standardy kompresji obrazów nieruchomych.

// Troche za dużo bo oprócz JPG BMP i PNG nie wiem które są najważniejsze…

Formaty graficzne można podzielić na dwie grupy:
Związane z grafiką rastrową (nieskalowalne),
Związane z grafiką wektorową (skalowalne).

Do pierwszej grupy (rastrowej) miedzy innymi można zaliczyć:

BMP (i DIB) – zapis w postaci mapy bitowej bezstratnej o różnej dostępnej palecie barw: 1,4,8,24 bity na piksel.

GIF – zapis z indeksacją barwy – paleta ograniczona do 256 pozycji, bezstratna kompresja LZW, możliwość zapisu kilku obrazów w pliku – GIF animowany.

PCX – format stosowany w programach Paint/Paintbrush, istnieje kilka wersji zapisu, paleta 1,4,8,24 bity na piksel.

TIFF – zapis bezstratny, paleta 1,4,8,24 bity na piksel, stosowane różne metody kompresji najczęściej LZW. Format pierwotnie przeznaczony dla poligrafii.

TGA – (Targa) mapa bitiwa z opcjonalną kompresją RLE, paleta 8,16,24,32 bity na piksel, dodatkowo TGA ma możliwość zapisania informacji o przezroczystości (tzw. kanał Alfa).

JPG (JPEG) zapis z pełną paleta barw ale stratną kompresją DCT. Zaletą jest bardzo wydajna kompresja. Najnowsza wersja JPEG 2000 o znacznie podwyższonej jakości stratnej kompresji.

PNG – unowocześniona wersja formatu GIF, wydajniejsza kompresja bezstratna, pełna paleta barw, obsługa kanału Alfa. Dodatkowa zaleta jest brak ograniczeń licencyjnych.

Do drugiej grupy (wektorowej) można między innymi zaliczyć:

WMP – zapis stosowany w MS Windows.

EPS, PS – Postscript – język opisu strony opracowany przez firmę Adobe.

HPGL – język sterowania ploterami firmy HP.

DXF – przemysłowy standard stosowany przez firmę Autodesk w swoich aplikacjach (AutoCAD).

SVG – standard opracowany w oparciu o XML na potrzeby WWW.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License