1 połączone z 10 ... nie pytajcie o co chodzi bo sam nie wiem...

1. Dokonać charakterystyki elementarnej topologii sieciowej technologii Ethernet, wyjaśnić zasadę działania podręcznika Ethernet warstwy 2.

TECHNOLOGIE ETHERNET
Obecnie istnieje wiele różnych odmian Ethernetu, jego rodzina zawiera przynajmniej pięć różnych struktur szkieletowych, trzy różne techniki arbitrażu dostępu do medium oraz wciąż powiększającą się grupę interfejsów zależnych od nośnika (ang. MDI - Medium-dependent interface). MDI jest najbardziej widocznym aspektem fizycznej warstwy 802.3, definiuje i opisuje zarówno oczekiwany typ nośnika transmisyjnego, jak i charakterystyki trans-misyjne i impedancyjne. Aby sieć LAN działała prawidłowo, właściwy nośnik transmisyjny musi być podłączony do odpowiadającej jemu karty sieciowej, która zawiera logikę MDI. Istnieje wiele interfejsów opartych na specyfikacji IEEE, a każdy z nich opisuje mechanizmy potrzebne do obsługi transmisji poprzez różne nośniki. Kolejne podrozdziały opisują wszystkie określone interfejsy MDI i szeregują je według prędkości transmisji.

Zatem pojęcie Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:
1. Ethernet i IEEE 802.3 – jest to kilka specyfikacji określających LAN, z których każda pracuje z przepustowością 10 Mb/s.
2. Ethernet 100 Mb/s – jest to pojedyncza specyfikacja, znana również jako Fast Ethernet, określająca sieć pracującą z przepustowością 100 Mb/s.
3. Ethernet 1000 Mb/s – jest to pojedyncza specyfikacja, znana również jako Gigabit Ethernet, określająca sieć pracującą z przepustowością 1000 Mb/s (1Gb/s).
4. Ethernet 10 Gb/s – jest to specyfikacja określająca sieć pracującą z przepustowością 10 000 Mb/s (10 Gb/s)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License