Jaka jest podstawowa funkcja routera/routerów w intersieci? Co to jest tabela routingu i jaką pełni rolę?

Router (po polsku - ruter, trasownik) – urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu OSI, pełniące rolę węzła komunikacyjnego. Proces kierowania ruchem nosi nazwę routingu, routowania, rutowania lub trasowania.

Pierwsze routery z lat sześćdziesiątych były komputerami ogólnego przeznaczenia. Choć w roli routerów można używać zwykłych komputerów, to nowoczesne modele są wysoce wyspecjalizowanymi urządzeniami, w których interfejsy sieciowe połączone są bardzo szybką magistralą wewnętrzną. Dodatkowo obecne są w nich elementy takie jak szybka pamięć podręczna czy układy pakujące i rozpakowujące ramki warstwy drugiej (łącza danych), odciążające główny procesor przy typowych czynnościach, takich jak przekazywanie pakietów.

Wprowadza się też dodatkowe rozwiązania, takie jak zasilanie bateryjne, czy pamięci trwałe zamiast magnetycznych, w celu zwiększenia niezawodności. Nowoczesne routery zaczynają więc przypominać centrale telefoniczne, obie te technologie coraz bardziej się upodabniają.

Tabele routingu

Decyzje dotyczące routingu są wspomagane przez informacje, jakie adresy sieciowe (lub identyfikatory sieci) są dostępne w intersieci. Taką wiedzę zapewnia baza danych nazywana tabelą routingu. Tabela routingu jest serią pozycji, nazywanych trasami, które zawierają informacje o tym, gdzie znajdują się identyfikatory sieci w intersieci. Tabela routingu nie jest zarezerwowana dla routera. Hosty (nie routery) mogą również mieć tabele routingu, które są używane do określania optymalnej trasy.

Typy pozycji w tabeli routingu

Każda pozycja w tabeli routingu jest uważana za trasę i może należeć do jednego z następujących typów:

Trasa sieciowa

Trasa sieciowa oznacza trasę do określonego identyfikatora sieci w intersieci.

Trasa hosta

Trasa hosta oznacza trasę do jakiegoś adresu w intersieci (identyfikatora sieci lub identyfikatora węzła). Trasy hosta są zazwyczaj używane do tworzenia niestandardowych tras do określonych hostów w celu sterowania ruchem danych w sieci lub zoptymalizowania go.

Trasa domyślna

Trasa domyślna jest używana, gdy w tabeli routingu nie zostaną znalezione inne trasy. Jeśli na przykład router lub host nie może znaleźć trasy sieciowej lub trasy hosta dla miejsca docelowego, używana jest trasa domyślna. Trasa domyślna upraszcza konfigurację hostów. Zamiast konfigurować hosty przy użyciu tras dla wszystkich identyfikatorów sieci w intersieci, pojedyncza trasa domyślna używana jest do przekazywania wszystkich pakietów z siecią docelową lub docelowym adresem w intersieci, które nie zostaną znalezione w tabeli routingu.

Struktura tabeli routingu

GetOpenContent.aspx?assetID=a90c3014-8102-48e4-a47e-7e095fd7170f&DocumentSet=pl-PL&RenderKey=XML

Każda pozycja w tabeli routingu składa się z następujących pól informacji:

Identyfikator sieci

Identyfikator sieci lub adres w intersieci dla trasy hosta. Na routerach IP istnieje dodatkowe pole maski podsieci, które określa identyfikator sieci IP na podstawie docelowego adresu IP.

Adres przekazania

Adres, pod który pakiet jest przekazywany. Adres przekazania jest adresem sprzętowym lub adresem w intersieci. Dla sieci, do których host lub router jest bezpośrednio przyłączony, pole adresu przekazania może zawierać adres interfejsu, który jest przyłączony do sieci.

Interfejs

Interfejs sieciowy, który jest używany, gdy pakiety są przekazywane pod jakiś identyfikator sieci. Jest to numer portu lub inny typ identyfikatora logicznego.

Metryka

Miara uprzywilejowania trasy. Zazwyczaj najmniejsza wartość metryki oznacza najbardziej uprzywilejowaną trasę. Jeśli istnieje wiele tras do danej sieci docelowej, używana jest trasa o najmniejszej wartości metryki. Niektóre algorytmy routingu przechowują w tabeli routingu tylko jedną trasę do dowolnego identyfikatora sieci, nawet jeśli istnieje wiele tras. W takim przypadku metryka jest używana przez router do określenia, która trasa ma być przechowywana w tabeli routingu.

Uwaga

Przedstawiona lista jest typową listą pól tabel routingu używanych przez routery. Rzeczywiste pola w tabelach routingu dla innych protokołów routingu mogą być inne.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License