ARP - rola i mechanizm działania

1. Rola ARP

Jest wykorzystywany przy różnych typach sieci, zarówno w znaczeniu warstwy sieciowej, jak i niższych warstw modelu OSI. Oznacza to, iż ARP nie ogranicza się jedynie do sieci typu Ethernet przy wykorzystaniu protokołu IPv4, gdzie na podstawie adresu IP odnajduje sprzętowy adres MAC. ARP jest wykorzystywane w takich technologiach LAN jak Token Ring, FDDI, 802.11 oraz w technologiach WAN, jak IP over ATM.

W przypadku sieci wykorzystujących adresację MAC oraz protokół IP w wersji 4 ARP przyporządkowuje 32-bitowe adresy IP fizycznym, 48-bitowym adresom MAC (przypisanym m.in. do kart sieciowych).

Standard ARP opisuje także zachowanie systemu operacyjnego, który zarządza tzw. tablicą ARP. Znajdują się w niej pary: adres warstwy sieciowej i przypisany do niego adres fizyczny. Zapobiega to tworzeniu zapytania ARP przy próbie wysłania każdego pakietu. Warto przy tym zauważyć, że hosty mogą się ze sobą komunikować za pośrednictwem adresu fizycznego tylko w obrębie danej sieci w znaczeniu warstwy drugiej modelu OSI. Jeśli jakieś informacje mają być przesłane do innej sieci (lub podsieci w sieci złożonej, sieci oddzielonej routerem, itp.), to protokół ARP jest wykorzystywany najwyżej do uzyskania informacji o adresie bramy sieciowej.

ARP jest protokołem komunikacyjnym pracującym na styku warstw drugiej i trzeciej modelu ISO/OSI, czyli warstwie sieciowej. Komunikaty ARP są enkapsulowane w ramkach warstwy drugiej, nie służą jednak do przenoszenia danych poza adresami w hostów i urządzeń.

Protokół ARP nie jest niezbędny do działania sieci komputerowych, może zostać zastąpiony przez statyczne wpisy w tablicy ARP, przyporządkowujące adresom warstwy sieciowej adresy fizyczne na stałe. Jest to jednak ekonomicznie nieopłacalne rozwiązanie.

2. Mechanizm działania

Zanim taka ramka z danymi zostanie wysłana do właściwego „odbiorcy” musi zadziałać protokół ARP, który uzupełnia wypełnia ją właściwym adresem: HA odb. Ten adres jest przed wysłaniem ramki nieznany.

2.1. W pierwszym etapie stacja nadawcza wysyła do kabla sieciowego tzw. pakiet ARP Request (pakiet pytający) z adresem HA odb. równym rozgłoszeniowemu.

2.2. W etapie drugim tylko ta stacja której adres IA jest równy adresowi IA odb w pakiecie ARP Request wysyła do kabla sieciowego tzw. pakiet ARP Response (pakiet odpowiedzi) wypełniając wcześniej pakiet swoim własnym HA.


Mówiąc prosto: mamy IP maszyny z którą chcemy się skontaktować, ale nie mamy jej MAC. IP jest czymś w rodzaju nick'u maszyny, a MAC jego prawdziwym nazwiskiem. ARP krzyczy na broadcast umieszczając w pakiecie ARP IP maszyny poszukiwanej (Ufiasty: Yo, Bucu, jak ty się właściwie nazywasz ??). Kiedy poszukiwana maszyna otrzyma komunikat broadcast z rządaniem zgłoszenia odpowiada pod wskazany w pakiecie adres i podaj swój MAC (Buc: My name is Gargała, Kamil Gargała).
Proste jak zasada działania ARP ;)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License