7.W jakiej warstwie OSI działają protokoły TCP oraz UDP, wyjaśnić podstawową różnicę pomiędzy tymi protokołami. Jak rozumiesz po
W jakiej warstwie OSI działają protokoły TCP oraz UDP
działają w warstwie czwartej - transportowej

wyjaśnić podstawową różnicę pomiędzy tymi protokołami
Ogólne różnice w sposobie dostarczania danych między protokołem UDP a protokołem TCP są podobne do różnicy między używaniem telefonu a kartki pocztowej. Protokół TCP działa jak telefon, sprawdzając, czy miejsce docelowe jest dostępne i gotowe do ustanowienia połączenia. Protokół UDP działa jak kartka pocztowa — komunikaty są niewielkie, a ich dostarczenie prawdopodobne, ale nie zawsze pewne.
Protokół UDP jest zwykle wykorzystywany przez programy, które służą do jednorazowego przesyłania małych ilości danych lub mają wymagania dotyczące czasu rzeczywistego. W takich przypadkach niskie wymagania organizacyjne i funkcje obsługi multiemisji protokołu UDP (na przykład jeden datagram, wielu odbiorców) są bardziej przydatne niż funkcje protokołu TCP.

Jak rozumiesz pojęcie gniazda TCP?
dwukierunkowy punkt końcowy połączenia. Dwukierunkowość oznacza możliwość wysyłania i przyjmowania danych. Wykorzystywane jest przez aplikacje do komunikowania się przez sieć

Które porty otwierane są przez typowe aplikacje serwerowe?
20 i 21 FTP, 22 SSH, 23 Telnet, 53 DNS, 80 HTTP, 443 HTTPS
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License