8.Jaka jest różnica pomiędzy klasami adresów IP 32-bitowych? Jaka jest rola protokołu NAT w komunikacji internetowej opartej na

Klasy IP

Cała przestrzeń adresowa jest podzielona na pięć klas. Klasę adresu określają jego najstarsze bity. Klasa adresu decyduje o długości numeru sieci i węzła. Klasy A, B i C są wykorzystywane do zwykłej adresacji węzłów:

Klasa A posiada jednobajtowy numer sieci i trzy bajty przeznaczone na numer węzła. Najstarszym bitem adresu należącego do klasy A jest 0.

Klasa B przeznacza po dwa bajty na numer węzła i sieci. Dwa pierwsze bity adresu z klasy B to '10'.

Klasa C używa 24 bitów na numer sieci i ośmiu na numer węzła. Najwyższe bity adresu klasy C to '110'.

Klasa D jest używana do adresacji węzłów uczestniczących w komunikacji grupowej (ang. multicasting). Każdy adres z klasy D identyfikuje inną grupę węzłów i rozpoczyna się bitami '1110'. Adres z klasy D jest dynamicznie przypisywany za pomocą IGMP (ang. Internet Group Management Protocol) węzłom zgłaszającym akces do danej grupy. Symulator nie obsługuje rozsyłania grupowego oraz adresów klasy D.

Klasa E jest przeznaczona do badań i eksperymentów. Pakiety zawierające adresy, które rozpoczynają się bitami '1111' nie powinny być przetwarzane przez zwykłe węzły.
(source: http://students.mimuw.edu.pl/SR/prace-mgr/gajo/symulacja/unit2.html)

NAT (Network Address Translation)

Jest to krótko mówiąc technika pozwalająca na translację adresów sieciowych. Co to oznacza ? Gdy w Internecie zaczęło przybywać komputerów, zaistniała groźba wyczerpania puli dostępnych adresów internetowych. Aby temu zaradzić, lokalne sieci komputerowe, korzystające z tzw. adresów nieroutowalnych, czyli specjalnej puli adresów tylko dla sieci lokalnych, mogą zostać podłączone do Internetu przez jeden komputer, lub urządzenie, posiadający mniej adresów internetowych niż komputerów w tej sieci. Taki komputer, gdy komputery z sieci lokalnej komunikują się ze światem, dynamicznie tłumaczy adresy nieroutowalne na adresy zewnętrzne, umożliwiające użytkowanie Internetu przez większą liczbę komputerów niż posiadana liczba adresów zewnętrznych. Inaczej mówiąc, jest to potrzebne w sieciach lokalnych, bądź jak kto woli, sieciach osiedlowych.

Korzystanie z Internetu poprzez NAT wiążą się wady:
-utrudnione korzystanie z programów P2P i bezpośredniego wysyłania plików
- nie można założyć własnego serwera, który byłby dostępny w internecie - dopiero mając zewnętrzne IP jest to możliwe

Jednak korzystanie z NAT`a wiąże się z większym bezpieczeństwem komputerów znajdujących się za NAT`em.
(source: http://torrent.bajo.pl/959,nat,lan,inside,ip.html)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License