DNS - zapytanie iteracyjne. Wyjaśnij różnicę między serwerem podstawowym a pomocniczym.

1. Zapytanie iteracyjne

Iteracyjne zapytanie wymaga od serwera jedynie podania najlepszej dostępnej mu w danej chwili odpowiedzi, przy czym nie musi on łączyć się jeszcze z innymi serwerami. Zapytania wysyłane pomiędzy serwerami są iteracyjne, przykładowo wiarygodny serwer domeny org nie musi znać adresu IP komputera www.pl.wikipedia.org, podaje więc najlepszą znaną mu w tej chwili odpowiedź, czyli adresy serwerów autorytarnych dla domeny wikipedia.org

dns-iter.jpg

2. Serwer podstawowy a serwer pomocniczy

Każdy serwer nazw zawiera dane o pewnej części całej przestrzeni adresowej DNS (ang. DNS namespace). Dane z każdej domeny są zawsze przechowywane na co najmniej dwóch serwerach. Jeden z nich tzw. podstawowy serwer nazw (ang. primary name serwer) jest autorytatywnym źródłem informacji o danej domenie. Pozostałe (co najmniej jeden, a najlepiej kilka) to serwery wtórne (ang. secondary), które przechowują kopię zawartości serwera podstawowego. Istnienie kilku serwerów wtórnych dla danej domeny jest ważne, ponieważ zwiększa niezawodność i odporność całego systemu na awarie.
Zatem serwer pomocniczy użwyany jest jedynie w przypadku awarii lub wyłacznia serwera podstawowego.


dns-zapytanie.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License