10. Co to jest plik strefy DNS? Co oznacza pojęcie Top Level Domain (TLD). Podaj przykłady nazwy domenowej i wskaż domeny lvl1/2

10. Co to jest plik strefy DNS? Co oznacza pojęcie Top Level Domain (TLD). Podaj przykłady nazwy domenowej i wskaż domeny I i II poziomu.

DNS(ang. Domain Name Service) - używany w Internecie protokół i system nazewnictwa domen w sieci Internet. Pozwala nadawać komputerom nazwy zrozumiałe dla człowieka i tłumaczy je na numery IP.

TLD (ang. Top-Level Domain) - typ domeny która jest nawyżej w hierarchii domen. Do domen najwyższego rzędu należą:
- krajowe domeny najwyżzego poziomu, np. .pl, .de etc. Mają zawsze dwuliterową końcówkę oznaczającą kraj lub język strony.
- funkcjonalne domeny najwyższego poziomu, np. .com, .net, .org etc. Mają zazwyczaj 3 i więcej literową końcówkę, każda domena funkcjonalna przeznaczona jest dla określonych grup tematycznych, zawodowych etc.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License