1.Pojęcie algorytmu – definicja, podstawowe cechy, przykłady, implementacja i sposoby prezentacji.
Definicja
Algorytm – w matematyce oraz informatyce to skończony, uporządkowany ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego zadania.
Podstawowe cechy

Cechy algorytmów:
- poprawność (algorytm daje dobre wyniki),
- jednoznaczność (daje takie same wyniki przy takich samych danych),
- skończoność (wykonuje się w skończonej ilości kroków),
- sprawność (czasowa - szybkość działania i pamięciowa - "zasobożerność")

Przykład
wzór na pole kwadratu o boku a (P = a2) określa prosty algorytm:
Jako dane wejściowe pobierz wartość długości boku kwadratu
Oblicz wartość pola – wynikiem jest dana wartość długość boku kwadratu
Zwróć obliczoną wartość pola kwadratu
Sposoby prezentacji
Najbardziej przejrzystym sposobem prezentacji są schematy blokowe - narzędzia nakierowane na prezentację kolejnych czynności w projektowanym algorytmie.
blok1.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License