O6x08

Szablony klas

class golfnadieslu
  {
    void jedź(int prędkość, int bieg, float silaWcisnieciaHamulca);
    int tankuj(int ile);
 
    int pojemność;
    int spalanie;
    int rocznik;
    bool światła_od_jetty;
  }

i funkcji.

int tankuj (int ile)
  {
    for (int i=0;i<=ile;i++)
      {
        nalej_jeden_litr_paliwa(); 
      }
    return (ile*cenaLitra);
  }

Składowe dynamiczne

Zmienna dynamiczna (angielskie dynamic variable), zmienna tworzona w czasie działania programu za pomocą specjalnej instrukcji (new, malloc) i usuwana za pomocą odpowiedniej instrukcji (delete, free) lub automatycznie, podczas łączenia nieużytków. Stosowanie zmiennej dynamicznej pozwala ekonomiczniej zarządzać pamięcią, lecz jest trudniejsze w programowaniu.
A składowa znaczy zmienna będąca częśćią (składową) klasy. ha!

i statystyczne.

Zmienna statyczna (angielskie static variable), zmienna, dla której wielkość potrzebnej pamięci jest znana już podczas kompilacji, a pamięć jest jej przydzielana podczas ładowania programu.

Przykłady.

class golf_na_dieslu
  {
    int liczba_pasażerów;       //statyczna
    int pasarzerowie[] = new int[liczba_pasażerów]; //dynamiczna
 
  }

no
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License